Mobilni elementi

Opis proizvoda

Mobilni Elementi su porodica mobilnih i višenamjenskih alata. Oni podržavaju svaku saradnju. Svi Mobilni Elementi nude lak i direktan pristup struji, prostor za skladištenje materijala, hrane, pića i drugog pribora.

Prednosti i karakteristike

  • Mobilni Elementi omogućavaju brzu montažu i rekonfiguraciju prostora za saradnju.
  • Oni čine da se ljudi osećaju prijatno dok nešto predstavljaju, kreću se i menjaju položaje.
  • Visina im se može podešavati radi boljeg komfora i ergonomije.
  • Održivost : Mobilne Elemente je 98 % moguće reciklirati i ne sadrže opasne materije .

 

 

Kategorija: Konferencijiski pribor

DOWNLOAD:

 DWG File

Elements mobiles

 

Compare