B-Free

Opis proizvoda

B-Free linija stolova dozvoljava različite radne položaje – čitanje, naginjanje, naslanjanje…

Od korištenja za fokusirani individualni rad, do neformalnih sastanaka, B-Free pruža promišljenu i udobnu podršku.

B-Free Lounge – visoki sto, ohrabruje neformalnu komunikaciju kako bi podstakao kolaborativan rad.

Compare